Znowu spore kłamstwo konserw o homoseksualnej pedofilii:

Oszust @hanka_jeszcze_dziewica tytułuje swój wpis: Liczba pedofili w śródowsikach LGBT w stosunku do hetero wynosi 11:1 PUBMED

Na dowód wkleja link do badania które ma to potwierdzać. W tym badaniu jednak napisane jest coś dokładnie odwrotnego:

Using phallometric test sensitivities to calculate the proportion of true pedophiles among various groups of sex offenders against children, and taking into consideration previously reported mean numbers of victims per offender group, the ratio of heterosexual to homosexual pedophiles was calculated to be approximately 11:1.

Używając czułości testu fallometrycznego do obliczenia proporcji prawdziwych pedofilów wśród różnych grup przestępców seksualnych wobec dzieci, oraz biorąc pod uwagę wcześniej zgłoszoną średnią liczbę ofiar na grupę przestępców, stosunek heteroseksualnych do homoseksualnych pedofilów obliczono na około 11:1.

Potem oszust wkleja następne zdanie, którego nie rozumie.

This suggests that the resulting proportion of true pedophiles among persons with a homosexual erotic development is greater than that in persons who develop heterosexually.

Sugeruje to, że wynikająca z tego proporcja prawdziwych pedofilów wśród osób o homoseksualnym rozwoju erotycznym jest większa niż u osób, które rozwijają się heteroseksualnie.

Dlaczego tak? Ponieważ różne badania pokazują, jakoby osób homo/biseksualnych było w społeczeństwie około 5%. Z tego wynika, że te około 5% społeczeństwa popełnia 9% przestępstw pedofilskich. W tym badaniu JAK BYK jest napisane, że na jednego homoseksualnego pedofila przypada jedenastu pedofilów heteroseksualnych, czyli homoseksualni pedofile stanowią 9% wszystkich pedofilów a autor celowo odwrócił wartości na samym początku wpisu.

Na końcu badania mamy też zdanie:

This, of course, would not indicate that androphilic males have a greater propensity to offend against children.

To oczywiście nie wskazywałoby, że androfilowe samce mają większą skłonność do obrażania dzieci.

Kolejne zbydlęcenie (niektórych) przedstawicieli #4konserwy i demonizacja homoseksualistów rodem z komuny. Potem będzie płacz o waginę na kiju. Cieszę się, że oszust przynajmniej otagował to #naukowcywiary bo idealnie to podsumowuje ten wpis. I jeszcze dzbany to plusują ( @MArcinnn96 szok, że geje minusują, nie?)

#neuropa #homoseksualizm #nauka #bekazprawakow #moderacjacontent #moderacja