STOP SEKSUALIZACJI DZIECI PRZEZ LGBT

Straszliwa edukacja seksualna według standardów WHO (https://who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidance-sexuality-education/en/ ), która ma poruszać takie okropne tematy jak między innymi:

– zagrożenia powodowana przez internet i social media, płynąca z nich niechciana uwaga seksualna i konieczność zachowania szczególnej ostrożności
– pornografia w internecie i jej szkodliwość (naukowiec wiary lubi to)
– prawo do prywatności i intymności
– molestowanie seksualne dzieci przez dorosłych (rozpoznawanie, zapobieganie, zgłaszanie, sprzeczność z prawem), przemoc między partnerami seksualnymi
– krytyczna waga udzielania zgody dla zdrowych, przyjemnych i konsensualnych zachowań seksualnych z partnerem
– naciski rówieśników na decyzje seksualne i strategie na przeciwdziałanie takim negatywnym naciskom
– proces podejmowania decyzji co do zachowań seksualnych
– czynniki powodujące trudności w podejmowaniu decyzji o zachowaniach seksualnych (emocjonalne, alkohol, narkotyki, przemoc, sytuacja materialna)
– konsekwencje podejmowania aktywności seksualnej dla siebie i innych, w tym socjalne i zdrowotne
– prawne konsekwencje aktywności seksualnej – prawo krajowe: wiek zgody na seks, dostęp do usług medycznych w tym antykoncepcji
– fałszywe informacje na tematy seksualności przedstawiane w mediach
– dojrzewanie: wpływ hormonów, zmiany zachodzące w organizmie, części ciała związane ze zdrowiem seksualnym, reakcje fizjologiczne (erekcje i mokre sny)
– kryteria i warunki umożliwiające zapłodnienie, cykl menstruacyjny, oznaki ciąży
– cykl odpowiedzi seksualnej, masturbacja, opóźnienie inicjacji seksualnej, decyzje o podjęciu współżycia
– minimalizacja lub unikanie ryzyka zachowań seksualnych, które mogą mieć wpływ na zdrowie i dobrostan
– system odpornościowy, sposoby zmniejszania narażenia na choroby przenoszone drogą płciową w tym HIV
– badania na HIV
– choroby: chlamydia, rzeżączka, kiła, HIV, wirus brodawczaka ludzkiego – zapobieganie, leczenie; prezerwatywy, PrEP, PEP jako zmniejszanie ryzyka narażenia na HIV
– umiejętności negocjacji i odmawiania by przeciwstawić się niechcianym naciskom seksualnym (m.in. konsekwentność w używaniu prezerwatyw i antykoncepcji)
– planowanie ciąży, nowoczesna antykoncepcja – skuteczność, korzyści i skutki uboczne
– ryzyko związane ze zbyt wczesnym zajściem w ciąże
– dostęp do antykoncepcji dla aktywnych seksualnie młodych ludzi

NIE CHCĘ, POWTARZAM, NIE ŻYCZĘ SOBIE, ZEBY MOJE DZIECKO BYLO E D U K O W A N E, DOBRZE?

pokaż spoiler @R187 fajne podsumowanie, dzięki ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#neuropa #bekazprawakow #lgbt #homoseksualizm #nauka #bekazkatoli #4konserwy #heheszki