Stan nauki w Polsce xD

Jego dysertacja, broniona w dyscyplinie informatyka (…) została w ok. trzech czwartych przepisana z obronionej trzy lata wcześniej pracy doktorskiej młodszego brata.

Recenzentami w obu przewodach doktorskich były te same osoby (…) recenzenci nie zauważyli żadnego podobieństwa między tekstami prac doktorskich.

Podczas publicznej obrony dysertacji (…) trzeci brat (…) publicznie zaprotestował i zarzucił Witoldowi popełnienie plagiatu w pracy doktorskiej. Obecny na sali dziekan nie zareagował, a obrony nie przerwano. Doktoranta żarliwie bronił ojciec wszystkich braci – profesor AGH (…) Komisja Doktorska po krótkiej dyskusji przyjęła obronę i na wniosek recenzenta nagrodziła dysertację wyróżnieniem!

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/01/rodzinny-doktorat/

#nauka #polska #studbaza