Myjcie ręce albo wszyscy umrzemy 🙂

Odkrycie i zastosowanie antybiotyków było przełomem walce z zakażeniami bakteryjnymi. Dokładnie tak, było! Wytrąciliśmy sobie tę broń z ręki strzelając do wszystkiego co się rusza. Ogromna ilość antybiotyków używana przede wszystkim w rolnictwie i hodowli zwierząt nigdzie nie zniknęła, ale przedostała się do środowiska. Stale działająca presja antybiotykowa spowodowała, że dużo szybciej pojawiają się pierwsze szczepy oporne. Dziś, po wprowadzeniu zupełnie nowego antybiotyku na rynek, pierwsze oporne szczepy bakterii są odnajdywane po zaledwie kilku miesiącach. A koszt opracowania nowego antybiotyku można oszacować na jakiś 1 mld dolarów. No mamy problem.

Wprowadzono klasy bakterii MDR (oporność na antybiotyki z co najmniej trzech grup), XDR (oporność na antybiotyki ze wszystkich grup z wyj.dwóch) i, moje ulubione, PDR czyli PANDRUG-RESISTANT