Magnetyczny biegun północny Ziemi spotkał się z jego geograficznym biegunem północnym. Oznacza to, że obecnie kompasy wskazują dokładnie północ.

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #ziemia #geografia #nauka #niewiemjaktootagowac