Lech, Czech i Rus – najstarsze dęby w Polsce w Rogalińskim Parku Krajobrazowym.

W Wielkopolskim Parku Krajobrazowym w Rogalinie rosną najstarsze dęby w Polsce, posadzone jeszcze za panowania dynastii Piastów w XII wieku. Park Rogaliński rozciąga się po obu stronach Warty, od Wiórka i Puszczykowa w pobliżu Poznania aż do Zbrudzewa i Góry koło Śremu.

Do tej pory za najstarszy dąb w Polsce uważany był Bartek, rosnący w województwie świętokrzyskim. Z najnowszych badań wynika jednak, że starszy od Bartka o ponad sto lat jest rogaliński dąb Rus.

„Badania na dębach zostały przeprowadzone przez Instytut Dentrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Polegały one na badaniu materiału genetycznego. Na podstawie tych badań został określony wiek drzew i okazało się, że w Parku w Rogalinie rośnie dąb starszy od Bartka. Rus ma około 800 – 850 lat” – powiedział Piotr Wilanowski, kierownik sekcji ds. parku w Rogalinie.

Na terenie Parku Krajobrazowego w Rogalinie rośnie wiele innych bardzo starych dębów. Jest to największe w Europie skupisko pomnikowych dębów. Liczy sobie ok. 2000 dębów, z których najpotężniejsze mają pnie o obwodzie sięgającym 9 m, a wszystkie o obwodzie pow. 2 m są chronione. Najsłynniejsze z nich to Lech, Czech i Rus.

Przypominamy, że Dąb Rus, rosnący na terenie Pałacu w Rogalinie został sklonowany przez naukowców. “Rusek”, bo taką nosi nazwę został posadzony w kwietniu b.r. przed bramą pałacu w Rogalinie. Sklonowanie tak wiekowego drzewa, jak Rus jest olbrzymim osiągnięciem polskich dendrologów.

Fotografia Rusa najstarszego dębu w Polsce: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dęby_w_Rogalinie_Rus_2003_r.jpg

Źródło: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/dab-rus-w-rogalinie-ma-ponad-800-lat/

#polska #poznan #slowianie #las #ciekawostki #przyroda #nauka #rodzimowierstwo #imperiumlechitow #ciekawostkihistoryczne