Kompleks Dehydrogenazy pirogronianowej:
Kompleks białek enzymatycznych przerabiających cząsteczki w cyklu Krebsa. Zawiera 24 podjednostki enzymu dehydrogenazy pirogronianowej, 24 transacetylazy i 12 dehydrohenazy dihydrolipoilu. Taka maszynka molekularna.
#biologia #nauka #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu