Jak zbudować życiodajną planetę. Poradnik konstruktora >>> ZNALEZISKO

Polecam znalezisko z działu nauki #tygodnikpowszechny (o dziwo, katolicki tygodnik społeczno-kulturalny ma jeden z ciekawszych działów nauka w naszym kraju). Artykuł o tym jak zbudować dobrą planetę 🙂
Zachęcam do przeczytania i wykopania, fragmenty na zachętę:

Jeżeli jednak nie zależy nam koniecznie, żeby nasze życie rozwijało się na planecie, możemy wybrać trochę inną konfigurację i zdecydować się na spory księżyc, krążący wokół olbrzymiej planety gazowej. Mógłby być z grubsza podobny choćby do Pandory z filmu „Avatar”. Tam, mimo że mamy do czynienia z księżycem, a nie planetą, warunki przypominają te panujące na Ziemi, bo większość energii napędzającej życie pochodzi z gwiazdy. W rzeczywistości życie na powierzchni takiego księżyca nie byłoby jednak sielankowe – wokół gazowych gigantów mogą występować strefy bardzo silnego promieniowania, niezwykle utrudniającego przetrwanie na powierzchni.

Gdyby natomiast księżyc taki był zbyt duży, na dnie jego oceanu mogłaby utworzyć się warstwa wysokociśnieniowej postaci lodu, który, w przeciwieństwie do zwykłego lodu, jest cięższy od wody. Taka warstwa oddzieliłaby od siebie dwa niezbędne dla życia składniki: wodę i skały mogące być źródłem pożywienia dla organizmów. Byłby to więc ocean wciśnięty pomiędzy dwie warstwy lodu. Nie wiadomo, czy w takich warunkach mogłoby dojść do powstania życia i jego długotrwałego przetrwania.

#nauka #astronomia #kosmos #astrobiologia #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #ciekawostki #mikroreklama