Chaos ale przewidywalny – ruchy 50 symulowanych wahadeł podwójnych, różniących się drobnymi (rzędu 0,001) zmianami początkowych parametrów.
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_pendulum
#matematyka #fizyka #nauka #ciekawostki