Astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie projektu OGLE, na podstawie gwiazd pulsujących — cefeid, stworzyli trójwymiarową mapę Galaktyki. Praca została opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma Science. Jest to pierwsza w pełni polska praca w tym czasopiśmie od ponad 30 lat, a pierwsza w historii praca w Science, której autorami są tylko naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykopiecie?

http://www.wykop.pl/link/5071261/pierwsza-trojwymiarowa-mapa-drogi-mlecznej/

#astronomia #kosmos #ciekawostki #nauka