a religii jest dwie godziny tygodniową przez cała edukację

#polska #religia #szkola #rakcontent #nauka #ewolucja #bekazkatoli