Dzień: 4 grudnia 2019

Bardzo ciekawy defekt genetyczny. Oprócz całej masy negatywów (karłowatość, otyłość, itp), jest trochę ciekawych pozytywów – m.in. wysoka odporność na raka (~95% mniej w porównaniu z krewnymi bez syndromu), cukrzycę (bardzo wysoka insulinoczułość mimo otyłości) i trądzik (u nieleczonych nie stwierdzono). Mechanizm – zmutowany receptor hormonu wzrostu i przez to niezwykle niskie IGF1 – sugeruje, że w dużej mierze to długoterminowy poziom insuliny powoduje raka. Wprawdzie receptor IGF1 ma mniejsze powinowactwo do insuliny niż do samego IGF1, tylko 10% mocy, ale od czego hiperinsulinizm? https://en.wikipedia.org/wiki/Laron_syndrome http://iv.iiarjournals.org/content/30/4/375.long https://stm.sciencemag.org/content/3/70/70ra13.abstract? https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin-like_growth_factor_1#Laron_dwarfism https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6603614/ https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin-like_growth_factor_1_receptor https://care.diabetesjournals.org/content/29/11/2396 #zdrowie #cukrzyca #rak #nauka #insulina #igf1 #tradzik Czytaj dalej...

Read more

Zainspirowany wpisem @KubaGrom o mini detektorze fal grawitacyjnych NLSD, a także listopadowym wywiadem na łamach Quanta Magazine z Virginią Trimble – utalentowaną, niebywale inteligentną, niezwykle piękną kobietą, a także pierwszą badaczką kosmosu na Caltechu, prywatnie zaś wdową po zmarłym w 2000 r. Josephie Weberze – pomyślałem, że podzielę się fragmentem historii dotyczącej pierwszych prób obserwacji fal grawitacyjnych. Detektory służące do badań fal grawitacyjnych można podzielić na dwie klasy: interferometryczne (czyli tj. LIGO i VIRGO) oraz rezonansowe. Pomysłodawcą, twórcą oraz pierwszym, który próbował dokonać detekcji przejścia fal grawitacyjnych przy pomocy detektorów rezonansowych był fizyk Joseph Weber. Nominowany wprawdzie do Nagrody Nobla w latach 1962 i 1963 za badania nad laserami i maserami nie otrzymał jej jednak. Prywatnie, jak wspomniałem wyżej, mąż Virginii Trimble. Sposób w jaki działają detektory rezonansowe można przedstawić mniej więcej tak: Pierwszą próbę wykrycia promieniowania grawitacyjnego podjął Joseph Weber. Jego detektorem był aluminiowy walec. Przejście fali grawitacyjnej wzbudziłoby drgania własne walca o tym większej amplitudzie, im ta częstość byłaby bliższa jego częstości rezonansowej. [źródło: http://www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/grawitacja_i_wszechswiat/2011/01/20/Detektory_fal_grawitacyjnych/] These massive aluminium cylinders vibrated at a resonance frequency of 1660 hertz and were designed to be set in motion by gravitational waves predicted by Weber. Because these waves were supposed to be so weak, the cylinders had to be massive and the piezoelectric sensors had to be very sensitive, capable of detecting a change in the cylinders’ lengths by about 10 ^-16 meters. [źródło: https://en.wi Czytaj dalej...

Read more