Dzień: 6 października 2019

Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego w rajdach inaczej się pokonuje zakręty niż w wyścigach samochodowych zostałą napisana na ten temat praca naukowa, tutaj fragment. Podsumowanie: Im większa wartość przyczepności nawierzchni drogi i prędkość ruchu, tym efektywniej-sze (ale mniej bezpieczne!) są przejazdy wyścigowe. W tym przypadku model symulacyjny uzyskał najkrótsze czasy pokonania rozważanego odcinka na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej (rys. 4 i 5), przy czym zbliżone wartości prędkości końcowej osiągnięto także techniką rajdową R3 i R2. Na nawierzchniach o mniejszych wartościach przyczepności (np. poniżej 0,5), a szcze-gólnie w przypadkach, gdy współczynnik ten tylko nieznacznie zależy od poślizgu (rys. 1— szuter), krótsze czasu przejazdu od techniki wyścigowej (W) dają wszystkie rozważane techniki rajdowe (rys. 6). Dodatkowo techniki te są bezpieczniejsze (łatwiej zrealizować korekcję) w przypadku odcinków toru o nawierzchniach nierównych lub niejednorodnych, czy o ograniczonej widoczności. Stosowane są także inne techniki, których tutaj nie omówiono. W praktyce podczas jaz-dy sportowej kierowca na jednym odcinku wykorzystuje różne techniki pokonywania lu-ków. Metoda kierowania jest na bieżąco dopasowywana do dynamicznie zmieniających się warunków i nieprzewidzianych zachowań samochodu. Często wybór techniki prowadzenia narzuca ukształtowanie sąsiadujących odcinków toru, charakterystyki użytych opon, czy silnika. Przedstawione próby zostały wielokrotnie przeprowadzone przez autorów w wa-runkach torowych na różnych samochodów przednionapędowych. Konstrukcja niektórych samochodów (np. hamulec ręczny działający na przednie kola lub automatyczne zamknięcie przepustnicy podczas hamowania) może uniemożliwić wykonanie tych manew Czytaj dalej...

Read more